Kursy Instruktorskie

  • Instruktor Sportu w dyscyplinie Żeglarstwo 

  • Instruktor Sportu w dyscyplinie Sporty Motorowodne

  • Instruktor ISSA (International Sailing Schools Association)

Szkolenie przeznaczone dla czynnych żeglarzy i motorowodniaków, którzy swoją pasję łączą z ciężką pracą przekazywania umiejętności i nauczania sztuki żeglarskiej.
Wszystkich chętnych umiących żeglować, pragnących uzyskać nowe uprawnienia Państwowe i Związkowe pragniemy zaprosić na zajęcia teoretyczne i praktyczne zakończone egzaminami państwowymi.

Opis szkolenia:

Jeśli dobrze pływasz jachtem, masz patent żeglarza i chciałbyś pracować na obozach, jesteś pedagogiem i chciałbyś prowadzić zajęcia żeglarskie w szkołach, uczyć w klubach żeglarskich, to ta oferta jest skierowana do Ciebie.

Wymagania od kandydata na stopnie instruktorskie:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • posiadać przynajmniej patent żeglarza jachtowego,
  • posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
  • posiadać wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań instruktora sportu,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46–50 ustawy o sporcie, lub określonych w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).

Program nauczania na Instrukora Sportu oraz Instruktora ISSA jest realizowany przez instruktorów szkoły żeglarskiej SKIPER oraz Szkoły Morskiej w Gdyni w  oparciu o program szkolenia zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zajęcia prowadzone są przez różnych wykładowców odpowiedzialnych za poszczególne tematy takie jek: pedagogika, metodyka nauczania, prawo, oraz kapitanów jachtowych na zajęciach praktycznych. Gwarantujemy wysoki poziom zajęć co podkreśla legitymacja, ktorą otrzymacie, wydana przez  Akademię Morską w Gdyni.

Do czego uprawnia patent:
Będąc Instruktorem Sportu w dyscyplinie żeglarstwo lub sporty motorowodne możesz ubiegać sie o pracę na obozach żeglarskich oraz prowadzić zajęcia w klubach sportowych oraz być w składzie komisji egzaminacyjnej, jeśli zostaniesz do niej wyznaczony. Będąc zaś instruktorem PZŻ masz uprawnienia do prowadzenia zajęć szkoleniowych w strukturach związku PZŻ oraz być członkiem komisji egzaminacyjnych.
Kurs instruktorski przygotowuje do przekazywania wiedzy, wiec przyjeżdżając musisz posiadać zakres wiedzy i umiejętności w stopniu dobrym na stopień Żeglarz Jachtowy lub Sternik Motorowodny.
Legitymacja Instruktora Sportu w dyscyplinie Żeglarstwo lub Sporty Motorowodne jest wydawana przez Akademię Morską w Gdyni, gdzie prowadzone są zajęcia praktyczne oraz część zajęć teoretycznych.
Certyfikat Instruktora ISSA wystawiany jest przez federację ISSA Poland.
Patent PZŻ wydawany jest przez Polski Związek Żeglarski.

Miejsce organizacji kursu:

W związku z dużym zainteresowaniem kursami proponujemy dwa rodzaje szkolenia do wyboru.

Pierwsza propozycja to szkolenie całotygodniowe, od poniedziałku do niedzieli włącznie (7 dni), w miejscowości Charzykowy nad jeziorem Charzykowskim. Tabela nr 1

Druga propozycja to zajęcia teoretyczne weekendowe od soboty do niedzieli (2 dni) jednorazowo, do wyboru w lokalizacjach: Warszawa, Gdynia, Charzykowy.  Szkolenia teoretyczne, dla zwiększenia efektywności, prowadzone są w grupach 6-8 osobowych. Tabela nr 2

oraz zajęcia praktyczne: czwartek - niedziela włącznie (4 dni) jednorazowo, do wyboru w lokalizacjach: Gdynia, Charzykowy. Tabela nr 3

 

O dokładnym miejscu szkoleń powiadomimy bezpośrednio samych zainteresowanych.

Egzaminy przeprowadzane będą po zakończeniu cyklów szkoleń praktycznych, w ostatnim dniu szkolenia.
 

Koszt kursów:
Kursy Instruktora SPORTU - w dyscyplinie żeglarstwo.

cena - 1550 zł + egzamin z legitymacją - 250 zł

Instruktor żeglarstwa ISSA - dodatkowo 150 zł + egzamin z legitymacją - 350 zł


Kursy Instruktora SPORTU - w dyscyplinie sporty motorowodne.

cena - 1250 zł + egzamin z legitymacją - 250 zł

Instruktor żeglarstwa ISSA - dodatkowo 150 zł + egzamin z legitymacją - 350 zł


Kurs zintergowany dwie dyscypliny razem

tj:  Instruktora SPORTU - w dyscyplinie żeglarstwo oraz jednocześnie sporty motorowodne.

cena - 2250 zł + egzamin z legitymacją - 250 zł/jedna dyscyplina

Instruktor żeglarstwa ISSA - dodatkowo 300zł + egzamin z legitymacją - 350 zł/jedna dyscyplina


Koszt kursów nie obejmuje: dojazdów, wyżywienia oraz ewentualnych noclegów.

Koszt egzaminów: przypomnienie

Koszty egzaminów i patentów:

  • Instrukor Sportu - 250 zł /za dowolny pojedynczy egzamin z legitymacją/
  • Instruktor ISSA - 350 zł /za dowolny pojedynczy egzamin z legitymacją

Podstawą przystąpienia do kursu jest wpłata zaliczki w wysokości 50% wartości szkolenia. Pozostałą część należności należy wpłacić w ustalonym indywidualnie terminie do czasu egzaminów. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji skontaktuj się z nami. Zapraszamy.

 

Terminy kursu stacjonarnego z egzaminem

W związku z dużym zainteresowaniem kursami, prosimy o zapytania telefonicznie, nie wszystkie terminy są podane na stronie

Miejsce kursu

Termin Kursu

Czas trwania

Gdynia

28.09.-04.10.2020

7 dni

 
 
 

Termin kursu teoretycznego weekendowego

Miejsce kursu

Termin Kursu

Czas trwania

Gdynia

pierwszy weekend 2-4.10.2020

32-3 weekendy

 
 
 

I SEE the SEA s.c.

e-mail: biuro@morskieszwedaki.eu

telefon: +48 531 225 750 Sławek

             +48 798 379 231 Gromek