Kursy Instruktorskie

  • Instruktor Sportu w dyscyplinie Żeglarstwo 

  • Instruktor Sportu w dyscyplinie Sporty Motorowodne

  • Instruktor ISSA (International Sailing Schools Association)

      - Sea Power Instructor

      - Sea Sailing Instructor

Szkolenie przeznaczone dla czynnych żeglarzy i motorowodniaków, którzy swoją pasję łączą z ciężką pracą przekazywania umiejętności i nauczania sztuki żeglarskiej.
Wszystkich chętnych umiących żeglować, pragnących uzyskać nowe uprawnienia Państwowe i Związkowe pragniemy zaprosić na zajęcia teoretyczne i praktyczne zakończone egzaminami państwowymi.

Opis szkolenia:

Jeśli dobrze pływasz jachtem, masz patent żeglarza i chciałbyś pracować na obozach, jesteś pedagogiem i chciałbyś prowadzić zajęcia żeglarskie w szkołach i klubach żeglarskich, to ta oferta jest skierowana do Ciebie.

 

Wymagania od kandydata na stopnie instruktorskie:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • posiadać przynajmniej patent żeglarza jachtowego,
  • posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
  • posiadać wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań instruktora sportu,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46–50 ustawy o sporcie, lub określonych w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).

Program nauczania na Instrukora Sportu jest realizowany przez instruktorów szkoły żeglarskiej SKIPER w  oparciu o program szkolenia zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zajęcia prowadzone są przez różnych wykładowców odpowiedzialnych za poszczególne tematy takie jek: pedagogika, metodyka nauczania, prawo, oraz kapitanów jachtowych na zajęciach praktycznych. Gwarantujemy wysoki poziom zajęć.

Do czego uprawnia patent:
Będąc Instruktorem Sportu w dyscyplinie żeglarstwo lub sporty motorowodne możesz ubiegać sie o pracę na obozach żeglarskich, prowadzić zajęcia w klubach sportowych, być w składzie komisji egzaminacyjnej - jeśli spełnisz i otrzymasz uprawnienia egzaminatora.
Kurs instruktorski przygotowuje do przekazywania wiedzy, wiec przyjeżdżając musisz posiadać zakres wiedzy i umiejętności w stopniu dobrym na stopień Żeglarz Jachtowy lub Sternik Motorowodny.
Certyfikat Instruktora ISSA wystawiany jest przez federację ISSA Poland.

Miejsce organizacji kursu:

W związku z dużym zainteresowaniem kursami proponujemy dwa rodzaje szkolenia do wyboru.

Pierwsza propozycja to szkolenie 4-5 dniowe w miejscowości jednym miejscu poprzedzone 1 lub 2  wykładami on-line.

Druga propozycja to zajęcia łączone. W zestaw szkoleń wchodzi jedno szkolenie on-line, jedno spotkanie dwu dniowe teoretyczne weekendowe (do wyboru Warszawa lub Gdynia) oraz jedno spotkanie 3 dniowe (Charzykowy lub Dźwirzyno).

Egzaminy przeprowadzane będą po zakończeniu cyklów szkoleń praktycznych, w ostatnim dniu szkolenia.

Koszt kursów:
Kursy Instruktora SPORTU - w dyscyplinie żeglarstwo.

cena - 1550 zł + egzamin z legitymacją - 250 zł

Instruktor żeglarstwa ISSA - dodatkowo 150 zł + egzamin z legitymacją - 350 zł


Kursy Instruktora SPORTU - w dyscyplinie sporty motorowodne.

cena - 1250 zł + egzamin z legitymacją - 250 zł

Instruktor żeglarstwa ISSA - dodatkowo 150 zł + egzamin z legitymacją - 350 zł


Kurs zintergowany dwie dyscypliny razem

tj:  Instruktora SPORTU - w dyscyplinie żeglarstwo oraz jednocześnie sporty motorowodne.

cena - 2250 zł + egzamin z legitymacją - 250 zł/jedna dyscyplina

Instruktor żeglarstwa ISSA - dodatkowo 300zł + egzamin z legitymacją - 350 zł/jedna dyscyplina


Koszt kursów nie obejmuje: dojazdów, wyżywienia oraz ewentualnych noclegów.

Koszt egzaminów: przypomnienie

Koszty egzaminów i patentów:

  • Instrukor Sportu - 250 zł /za dowolny pojedynczy egzamin z legitymacją/
  • Instruktor ISSA - 350 zł /za dowolny pojedynczy egzamin z legitymacją

Podstawą przystąpienia do kursu jest wpłata zaliczki w wysokości 20% wartości szkolenia. Pozostałą część należności należy wpłacić w ustalonym indywidualnie terminie do czasu egzaminów. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji skontaktuj się z nami. Zapraszamy.

 

Kurs łączony online + wykład teoretyczny + praktyka

Szkolenia rozpoczynamy krótkimi spotkaniami online a następnie juz warsztatami w lokalizacjach

Do kursów można dołączyć w każdej chwili.

To są terminy już ustalone - wszystkie terminy kursów stacjonarnych ustalamy w kursantami podczas spotkań on-line

Ze względu na duże zainteresowanie - terminy kursów ustalamy bezpośrednio po zgłoszeniu się osoby zainteresowanej.

I SEE the SEA s.c.

e-mail: biuro@morskieszwedaki.eu

telefon: +48 531 225 750 Sławek

             +48 798 379 231 Gromek