Kursy Instruktorskie

Podczas naszych szkoleń stawiamy na profesjonalizm. Do wyszkolenia prawdziwego instruktora wymagany jest cały program zajęć praktycznych i korekta technik nauczania zaraz w pierwszej fazie szkolenia. Zajęcia teoretyczne prowadzone zdalnie nie gwarantują tej wiedzy. Sam musisz podjąć dezyzję, jaka metoda jest najbardziej odpowiednia i jaki poziom będzie prezentował instruktor. My stawiamy na praktykę i profesjonaliz.

Instruktor Sportu w dyscyplinie Żeglarstwo 

Instruktor Sportu w dyscyplinie Sporty Motorowodne

Instruktor ISSA (International Sailing Schools Association)

      - Sea Power Instructor

      - Sea Sailing Instructor

Szkolenie przeznaczone dla czynnych żeglarzy i motorowodniaków, którzy swoją pasję łączą z ciężką pracą przekazywania umiejętności i nauczania sztuki żeglarskiej. Wszystkich chętnych, umiących żeglować, pragnących uzyskać nowe uprawnienia Państwowe i Związkowe pragniemy zaprosić na zajęcia teoretyczne i praktyczne zakończone egzaminami państwowymi.

Koszt kursów:
Kursy Instruktora SPORTU - w dyscyplinie żeglarstwo.

cena - 1550 zł + egzamin z legitymacją - 250 zł

Instruktor żeglarstwa ISSA - dodatkowo 150 zł + egzamin z legitymacją - 350 zł


Kursy Instruktora SPORTU - w dyscyplinie sporty motorowodne.

cena - 1250 zł + egzamin z legitymacją - 250 zł

Instruktor żeglarstwa ISSA - dodatkowo 150 zł + egzamin z legitymacją - 350 zł


Kurs zintergowany dwie dyscypliny razem

tj:  Instruktora SPORTU - w dyscyplinie żeglarstwo oraz jednocześnie sporty motorowodne.

cena - 2250 zł + egzamin z legitymacją - 250 zł/jedna dyscyplina

Instruktor żeglarstwa ISSA - dodatkowo 300zł + egzamin z legitymacją - 350 zł/jedna dyscyplina


Koszt kursów nie obejmuje: dojazdów, wyżywienia oraz ewentualnych noclegów.

Koszt egzaminów: przypomnienie

Koszty egzaminów i patentów:

  • Instrukor Sportu - 250 zł /za dowolny pojedynczy egzamin z legitymacją/
  • Instruktor ISSA - 350 zł /za dowolny pojedynczy egzamin z legitymacją

Podstawą przystąpienia do kursu jest wpłata zaliczki w wysokości 20% wartości szkolenia. Pozostałą część należności należy wpłacić w ustalonym indywidualnie terminie do czasu egzaminów. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji skontaktuj się z nami. Zapraszamy.

 

Opis szkolenia:

Jeśli dobrze pływasz jachtem, masz patent żeglarza i chciałbyś pracować na obozach, jesteś pedagogiem i chciałbyś prowadzić zajęcia żeglarskie w szkołach i klubach żeglarskich, to ta oferta jest skierowana do Ciebie.

 

Wymagania od kandydata na stopnie instruktorskie:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • posiadać przynajmniej patent żeglarza jachtowego,
  • posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
  • posiadać wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań instruktora sportu,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46–50 ustawy o sporcie, lub określonych w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).

Program nauczania na Instrukora Sportu jest realizowany przez instruktorów szkoły żeglarskiej SKIPER w  oparciu o program szkolenia zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Polskiego Związku Żeglarskiego. Zajęcia prowadzone są przez różnych wykładowców odpowiedzialnych za poszczególne tematy takie jek: pedagogika, metodyka nauczania, prawo, oraz kapitanów jachtowych na zajęciach praktycznych. Gwarantujemy wysoki poziom zajęć. Stawiamy na praktykę.

Do czego uprawnia patent:
Będąc Instruktorem Sportu w dyscyplinie żeglarstwo lub sporty motorowodne możesz ubiegać sie o pracę na obozach żeglarskich, prowadzić zajęcia w klubach sportowych i szkolnych kołach, być w składzie komisji egzaminacyjnej - jeśli spełnisz i otrzymasz uprawnienia egzaminatora.
Kurs instruktorski przygotowuje do przekazywania wiedzy, wiec przyjeżdżając musisz posiadać zakres wiedzy i umiejętności w stopniu dobrym na stopień Żeglarz Jachtowy lub Sternik Motorowodny.
Certyfikat Instruktora ISSA wystawiany jest przez federację ISSA Poland.

Miejsce organizacji kursu:

W związku z dużym zainteresowaniem kursami, miejsca kursów będziemy ustawiali bezpośrednio z grupę. Mogą to być akweny: Gdynia, Dzwiżyno, Charzykowy, teoria Warszawa, Łódż lub Gdynia. W plan szkoleń wchodzą szkolenia online - wstępne organizacyjne, 1-2 dniowe zajecia praktyczne, 2-3 dniowe zajęcia teoretyczne zakończone egzaminem.

Egzaminy przeprowadzane będą po zakończeniu cyklów szkoleń praktycznych, w ostatnim dniu szkolenia.

Kurs łączony online + wykład teoretyczny + praktyka

Szkolenia rozpoczynamy krótkimi spotkaniami online a następnie juz warsztatami w lokalizacjach uzgodnionych z grupą.

Do kursów można dołączyć w każdej chwili.

wszystkie terminy kursów stacjonarnych ustalamy w kursantami podczas spotkań on-line

Ze względu na duże zainteresowanie - terminy kursów ustalamy bezpośrednio po zgłoszeniu się osoby zainteresowanej.

Najbliższe zaplanowane terminy szkoleń teoretycznyvj i praktycznych

Rodzaj szkolenia

Termin szkolenia

Miejsce szkolenia

Szkolenie on-line

środa 23-go lutego 

internet

Szkolenie Teoretyczne

12-13 marca

Warszawa

Szkolenie Teoretyczne

26-27 marca

Gdynia

Szkolenie Praktyczne

8-10 kwietnia

Charzykowy

Szkolenie Praktyczne

13-15 maja

Charzykowy

Szkolenie Zintegrowane

29 kwietnia do 3 maja

Charzykowy

Szkolenie Zintegrowane

4-8 maja

Charzykowy

Pozostałe szkolenia żeglarskie

Manewrówka Portowa oraz szkolenie Skipper Profesjonalny   Tutaj >>>

Prowadzimy profesjonalne szkolenia z manewrowania jachtem 14 metrów typu Bavaria 44 oraz Żaglowiec 19 metrów Bryza H (70 ton).  Zajęcia oprócz codziennej 7 godzinnej praktyki są uzupełniane warsztatami "Skipper Profesjonalny". Szkolenia praktyczne oraz warsztaty, przygotowują do samodzielnego prowadzenia rejsów. Stawiamy na bezpieczeństwo i profesjonalizm - wszystkie zajęcia prowadzone są przez Kapitanów Jachtowych oraz Wykładowców PZŻ. 

Proponujemy 3 rodzaje szkoleń:

Manewrówka Portowa Poziom I,

Manewrówka Portowa dla zaawansowanych, Manewrówka portowa na ciężkim jachcie

-------------------------------------------

Stażowe rejsy na staż kapitański na jachcie powyżej 20 metrów - Gibraltar. Tutaj >>>

Rejs stażowy na poziomie prawdziwego kapitana. Kapryśne wody Gibraltaru, zmienna nieprzewidywalna pogoda, ciągłe zmiany planów rejsu ze względu na warunki pogodowe, obsługa dużego jachtu Chelenge 67, zarządzanie 12 osobową załogą. To tylko u Nas. Prawdziwe 100 godzin w jednym rejsie na jachcie 21 metrów i wodach pływowych

Grupa Morskie Szwędaki

e-mail: biuro@morskieszwedaki.eu

telefon: +48 531 225 750 Sławek

             +48 798 379 231 Gromek